Oprichter en inspirator Rumold Mol overleed plots op 2 september 2008

Oprichter en inspirator Rumold Mol overleed plots op 2 september 2008

Rumold Mol overleed onverwacht op 2 september 2008. Hij was de initiatiefnemer en de drijvende kracht van de  twee Stichtingen: ITANT en de Stichting EAST-WEST EUROTAS.

Sinds de val van het communisme eind tachtiger jaren kregen de Oostbloklanden lucht van de Transpersoonlijke psychologie en wilden daar alles van weten; het is de wetenschappelijke bestudering van spiritualiteit en de vierde school in de psychologie.

Rumold had een grote dadendrang en wist velen om hem heen te inspireren. Bovendien kon  hij heel goed delegeren. Dit gezegd zijnde met een glimlach. Alle mensen die hij in de loop van de jaren wist te betrekken bij deze ontwikkelingen zijn daar zelf,  in hun innerlijke ontwikkeling, beslist beter van geworden.

Met veel plezier denk ik aan de vele conferenties die we met een zekere regelmaat in Nederland hebben ontwikkeld en in de wereld gezet. Het was  veel werk en het gebeurde met  ongelooflijk groot plezier. Het gaf net zoveel energie als het kostte.

De laatste conferentie was gepland op 12 oktober 2008 in Zeist. Deze heeft geen doorgang kunnen vinden. De al aangeschafte 100 rugzakken voor de deelnemers zijn vorig jaar verzonden naar een weeshuis in Nepal. Rumold zou het hiermee zeer eens geweest zijn.

De Oostbloklanden die een beroep op hem deden w.o. Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Moldavië, Letland hebben steeds zowel financiële steun als daadwerkelijke steun in de vorm van trainers ontvangen. Deze erfenis van de twee Stichtingen heb ik gebundeld en het EAST-WEST EUROTAS project is de erfenis die ik weer nieuw leven wil inblazen